ارزش ها


شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی مفتخر است که اصول اخلاقی ذیل را به عنوان ارزش سرلوحه خود قرارداده است: تمامی کارکنان شرکت محیط کاررا که منتصب به ولی نعمتمان حضرت ثامن الحجج (ع) است به عنوان عرصه خدمت در دستگاه آن حضرت دانسته و خود را جزء خادمین آستان قدس رضوی می دانند و با بهره برداری از این فضای معنوی محیط کار و زندگی خود را متبرک نموده اند. در اینجا همه به هم اعتماد داشته و هیچ چیز نمیتواند اعتماد متقابل ایشان را خدشه دار نماید. ما با تلاش مضاعف ، صداقت و امانت داری در راستای مشتری مداری گام برداشته و خواست مشتری همیشه جایگاه اول را دارد . ما در خود تعهد و الزام به مثبت بودن را ایجاد نموده و همچنین سعی در رعایت انصاف نموده و برای ایجاد هم افزایی در امور جاری به راه حل های مثبت می اندیشیم و در مواجه با انتقاد مخالف با هیچ موضوعی از دایره انصاف خارج نمی شویم.